„GALAŢI, PORT DESCHIS”

Proiect de dezvoltare locală

Propunem comunităţii locale un proiect complementar de dezvoltare denumit generic „ Galaţi – Port deschis”.

El este susţinut de sloganul „Şi eu sunt gălăţean”.

„Port deschis” semnifică ideea de toleranţă, generozitate, implicare, determinare, de poartă larg deschisă către oameni, idei, realizări, inovaţii către istoria şi cultură etniilor, către diaspora, Europa şi orice zonă a lumii cu care putem interacţiona în interes comun. Dacă aceste valori vor fi asumate de gălăţeni cu siguranţă ar fi în beneficiul lor.Tot în susţinerea conceptului „Port deschis” am avut în vedere accesibilitatea în mod direct sau indirect a cât mai multor oameni din ţară şi străinătate la manifestările, evenimentele şi acţiunile cuprinse în proiectele şi programele noastre de dezvoltare locală.

Cât priveşte sloganul „Şi eu sunt gălăţean” înainte de a-l asuma este mai întâi un test pe care trebuie să-l trecem fiecare dintre noi probând în mod concret ataşamentul faţă de valorile şi resursele acestui oraş, încrederea că prin determinare, vitalitate, forţă, solidaritate, împreună de fapt, putem depăşi faza de regres în care ne aflăm în prezent.

Mai concret, fie sub formă de voluntariat prin participarea la pregătirea şi derularea unor evenimente, fie prin achiziţionarea mai multor servicii şi produse locale sau prin donaţii modeste în susţinerea unor manifestări educaţionale, ştiinţifice, culturale, sociale care prin efect de multiplicare pot genera inclusiv plus valoare, fie pur şi simplu prin respectarea normelor de convieţuire socială în spaţiu urban. Toate acestea vor stimula şi autorităţile locale să-şi concentreze cu precădere eforturile investiţionale către facilităţi necesare operaţionalizării unor obiective din acest proiect.Nu cred că e o banalitate dacă susţin că primul „Port deschis” din ţară noastră în sensul valorilor precizate mai sus, are nevoie de implicarea şi contribuţia fiecărui membru al comunităţii, tânăr sau mai în vârstă, cu educaţie înaltă sau doar elementară.

Personal nu uit nicodată să reamintesc că de fapt comoara, care în cazul nostru constă în puterea noastră, se află la baza piramidei şi depinde de noi cum o utilizăm pentru a obţine beneficiile pe care pe care le aşteptăm pentru a avea o viaţă mai bună.

E limpede că oraşul nostru are nevoie de un impuls, dar şi de implicare pentru că lucrurile nu se mişcă prea grozav în prezent în arealul nostru.Cei câţiva vectori de dezvoltare locală care funcţionează acum au propriile strategii care nu coincid întotdeauna cu interesele comunitare. Mai concret sunt companii cu identitate locală dar care din multe considerente obiective nu au mai putut creşte aici, iar miile de locuri de muncă sunt impozabile în alte zone ale ţării iar consumul creşte evident tot acolo.

O altă constatare este aceea că multe persoane consideră că dezvoltarea economică a unei comunităţi poate fi realizată doar prin investiţii majore de capital fie prin aportul substanţial al unui mare investitor străin care în principiu poate creea mii de locuri de muncă, fie prin atragerea mai ales de către autorităţi a unui flux important de alocări bugetare centrale ori fonduri europene pentru dezvoltare. Ceea ce este perfect adevărat!

Numai că aceste proiecte majore creează un orizont de aşteptare foarte mare care de ce să nu recunoaştem provoacă şi o anumită delăsare în comunitate, în bună tradiţie românească că alţii trebuie să facă ceva pentru noi, cum ar fi crearea de numeroase locuri de muncă dintre care să alegem eventual ce ne convine.

În afară de asta un proces investiţional complex, dincolo de piedicile birocratice care există la tot pasul, au de regulă şi un ciclu foarte lung de implementare. Ori comunitatea noastră aflată deja într-o recesiune prelungită, are nevoie de rezolvări mai simple, mai rapide.

Analizând cu multă luciditate mi-am dat seama că este nevoie şi de o altă abordare, care nu vine să combată metodele practicate în prezent, ci să fie complementară acestora.Sursa concluziilor mele este realitatea în care acţionăm zi de zi. Mai clar, eu nu sunt foarte sigur că tinerii gălăţeni vor să mai fie siderurgişti sau navalişti într-un număr atât de mare ca şi părinţii lor, deşi în aceste industrii e mare nevoie de ei în prezent. Ei vor altceva, ei pot face altceva! Ei dau dovadă de coerenţă şi responsabilitate, de implicare, imaginaţie şi solidaritate când fac lucruri care le plac, pe care le înţeleg, care le pun în evidenţă calităţile. Şi atunci trebuie să primească o altă oferta.

Soluţia imediată propusă de mine poate fi numită generic antreprenoriat alternativ.Practic este vorba despre o utilizare inteligenţă şi versatilă a capitalului local compus din: resurse umane, financiare, patrimoniale, culturale, educaţionale, antreprenoriale, etc. Cu ajutorul lui nu vom putea face imediat fabrici şi uzine, ci investiţii în domenii care pot stimula atracţia pentru acest oraş inclusiv pentru marii investitori în operaţiuni industriale majore în viitor.

Pe scurt proiectul „Galaţi, Port deschis” presupune crearea unui vehicul de investiţii local sub forma unui complex de activităţi eficient corelate şi coordonate, care să se desfăşoare în anumite perioade optime de timp, care să angreneze în organizarea şi dezvoltarea sa, forţe locale diverse, interesate în dezvoltarea comunitară, ca fundament al creşterii propriilor activităţi. Este un pas necesar prin care trebuie să stimulăm consolidarea ecosistemului economic local, sănătos, baza unei economii locale determinantă pentru un nivel de trăi corespunzător.Sunt patru componente iniţiale prioritare spre care este nevoie să se coaguleze efortul comun al celor care îşi asumă îndemnul „şi eu sunt gălăţean”:

1. Educaţia;
2. Antreprenoriatul;
3. Cultura;
4. Responsabilitatea civică.

Viziunea mea este aceea, evident fundamentată pe procese economice, că nu numai activităţile antreprenoriale ci şi educaţia precum şi cultura pot genera valoare adăugată importantă printr-o administrare judicioasă a resurselor.

Argumentaţia o voi dezvolta ulterior într-un alt context.Acum într-un plan mai general pot afirma cu toată responsabilitatea că proiectul „Galaţi, Port deschis” va contribui substanţial la:

• Reconfigurarea şi consolidarea unui ţesut local sănătos din punct de vedere
educaţional, economic, cultural şi de ce nu, al creşterii responsabilităţii civice;
• Va realiza un sistem coerent şi eficient de comunicare cu mediile regionale, naţionale, internaţionale privind priorităţile, proiectele, realizările comunităţii noastre;
• Va produce integrarea şi stimularea multor componente sociale în realizarea unui proiect comunitar generator de dezvoltare şi implicit bunăstare şi va contribui la refacerea solidarităţii locale;
• Va atrage implicarea directă a noilor generaţii în proiectarea şi construcţia propriului viitor în acest oraş;
• Va determina interacţiunea dintre generaţii, aflate aparent în conflict de interese, în prezent;
• Va valorifica bunele practici deţinute de generaţiile care şi-au încheiat activitatea profesională activă;
• Va stimula implicarea diasporei în dezvoltarea locală;
• Va poziţiona oraşul că un hub regional educaţional şi cultural cu efecte implicite în creşterea economică;
• Va impulsiona micile afaceri locale în activitatea comercială, servicii, mică producţie, transporturi, turism şi va creea, în funcţie de dinamica proiectului locuri de muncă permanente şi temporare. La acest punct precizez că numărul de locuri de muncă va fi în raport cu dimensiunea pe care o va dobândi acest proiect;
• Va stimula concret într-o prima etapă asocierea cu municipiul Brăila cel puţin în plan educaţional, cultural şi economic;
• Va crea toate premisele îndeplinirii condiţiilor necesare pentru obţinerea unui rating superior de oraş în vederea accesului la diverse forme de finanţare: credite, obligaţiuni, fonduri de investiţii;
• Va spori credibilitatea oraşului în faţa investitorilor, finanţatorilor, sponsorilor;
• Va declanşa procese economice organice pentru afacerile în curs, noi proiecte de afaceri, acumularea de capital, necesităţi de investiţii, noi locuri de muncă, consum sporit, taxe şi impozite orientate către investiţii comunitare, o creştere a calităţii vieţii, un oraş prosper.

Atunci când discutăm despre avantajele proiectului „Galaţi, Port deschis” nu pot să omit că durata de implementare este redusă întrucât multe activităţi sunt în prezent în diverse stadii de dezvoltare şi au un mare potenţial de creştere pe termen scurt. Din această perspectiva precizez că fiecare participant la proiect îşi păstrează independenţa decizională şi bugetară. Se realizează însă o complementaritate funcţională între activităţi, parteneri, participanţi. Toate demersurile anterioare întreprinse din 27 octombrie – dată lansării proiectului până în present, s-au concretizat mai ales în acţiuni concrete fructuoase. Pe site-ul proiectului sunt menţiuni suplimentare.

Ţin să subliniez că proiectul „Galaţi, Port deschis” nu are nicio conotaţie de natură politică şi nici nu doreşte să se identifice ideologic cu o parte sau alta.Este un proiect independent care utilizează ca metode: coerenţă, consecvenţă, eficienţă comunicaţională, analiză economică, sociologică, antropologică şi leadership-ul performant.

Concret, etapele pe care le parcurgem în perioada imediat următoare se circumscriu efortului comun de diminuare şi stopare a procesului de stagnare în care ne aflăm în prezent.

Toate canalele pe care le avem la îndemână în prezent dorim să le utilizăm pentru schimbarea treptată a percepţiei publice despre potenţialul existent neutilizat sau folosit defectuos. Vom prezenta rapid proiecte alternative compatibile cu activităţi care, din diverse motive nu funcţionează la capacitate în perioada actuală.

Gălăţenii trebuie să cunoască mult mai bine potenţialul şi resursele existente în acest oraş:
– poziţionarea la graniţa de răsărit a U.E.;
– comunitatea în diversitatea sa multiculturală;
– Dunărea şi potenţialul sau unic;
– vectorii actuali de dezvoltare şi cei potenţiali;
– identificarea urgenţă a resurselor aflate în amorţire;
– avantajele competitive pe care încă le mai deţine.

Cum vom realiza aceste lucruri? Prin manifestări ştiinţifice şi culturale de mari dimensiuni, târguri, expoziţii, ateliere de creaţie şi inovaţie, concursuri, competiţii, campusuri tematice, festivaluri, concerte, etc.Întrebarea firească este cu cine putem realiza acest proiect? Desigur cu cei care îşi asumă calitatea „Şi eu sunt gălăţean” dar şi cu comunităţile etnice locale, cu companiile mari şi mijlocii dispuse să-şi asume responsabilitatea socială, cu media locală şi naţională, cu organizaţiile şi fundaţiile de dezvoltare locală, cu instituţiile de învăţământ de pe toate palierele, de la grădiniţe la universităţi, cu instituţiile culturale, cu asociaţiile elevilor şi studenţilor, cu asociaţiile tinerilor întreprinzători, femeilor de afaceri, a întreprinderilor mici, a startup-urilor, cu asociaţiile de pensionari, voluntari, gălăţeni din diaspora, cu gălăţenii stabiliţi în alte oraşe ale ţării.

Noi trebuie să le explicăm oamenilor care sunt avantajele participării la acest proiect care este valoarea adăugată şi cum se reflectă ea în beneficiul comunităţii dar şi al fiecăruia în parte. Ştim că va trebui să gestionăm crize, piedici, inconveniente. Este esenţială administrarea relaţiilor cu instituţiile publice în scopul susţinerii conceptului de dezvoltare locală şi prin antreprenoriat alternativ. Putem aborda concret un parteneriat public privat care să se concretizeze într-un scop comun definit prin reconstruirea unui oraş deschis, cosmopolit, capabil să atragă bunăstare într-o comunitate tolerantă, educată dar şi eficientă.

Am credinţă că dacă vom renunţa să fim tributari doar unor metode consacrate, dar inaplicabile uneori şi vom avea deterninarea să inovăm soluţii noi, realiste, conforme cu resursele limitate existente dar pe care acum le avem la îndemână, atunci ne vom atinge scopul comun de regenerare într-o perioada rezonabilă de timp, a comunităţii în care trăim împreună.

Mijloacele de comunicare pe care le utilizăm în prezent sunt:
– site-ul www.galationline.ro
– pagina de Facebook dedicată Proiectului PortDeschis
– site-urile membrilor şi partenerilor în proiect şi cele ale grupului Galtour-Dunărea;
– canalele de comunicare mass-media.
Prin bunăvoinţa tuturor celor care cred în  conceptul „Şi eu sunt gălăţean” sperăm ca proiectul „Galaţi, Port deschis” să se transforme în realitate în cel mai scurt timp.

 

Semnat,

Domnul Traian Sandu, CEO, Grup Galtour – Dunărea